Pargas Släktforskare rf

Click here to edit subtitle

Pargas Släktforskare


Föreningens ändamål är att sammanföra personer intresserade av släkt- och personforskning samt lokal- och kulturhistorisk forskning, och att främja och höja det allmänna intresset för sådan forskning.


Medlemsavgift 15 € / år, för medlemskap kontakta sekreterare Margareta Ginman.