Pargas Släktforskare rf

Click here to edit subtitle

NY PUBLIKATION


”Eko från Pargas Malm 1929”, Pargas Släktforskare r.f:s 16:e publikation i serien ”Magerstan”, utkom lagom till julförsäljningen i början av december 2020. Innehållsmässigt skiljer sig årets bok avsevärt från de föregående, vilkas innehåll genomgående är släktforskningar i kombination med bilder och beskrivningar över olika byar, gårdar och yrkesgrupper i Pargas. Magerstan 16 innehåller Bengt Skrivares ”Eko” -kolumner från lokaltidningen Pargas Kungörelser årgång 1929, försedda med kommentarer och illustrationer i anslutningen till spaltens veckovisa tema.

Vardags- och världshändelser ventileras i Eko-spalten och vid närmare studier av innehållet kommer man att märka att förhållandena då var skrämmande lika nuvarande; smittorisk, och klimatförändringar ventileras. Däremot har ju den tekniska utvecklingen varit enorm, då var t.ex. bilen ny på orten. Under namnet Bengt Skrivare döljer sig skribenten Lennart Kroneld, brukstjänsteman från Pargas.


Magerstan 16, som är gjord helt i färgtryck, omfattar 108 sidor och innehåller över 200 bilder. Den kan köpas direkt från Pargas Släktforskare r.f.


Kontaktperson [email protected]